RALUCA BALOIU
    Despre informația vizuală verbalizată

text de Raluca Băloiu


Lucrarea video Artă (2016) este o mărturie autoreferențială a proiectelor derulate împreună în ultimii 20 de ani de Maria Manolescu și Romelo Pervolovici sub forma 2META. Focusul se face pe cele două portrete, așezate la distanțe simetrice unul față de altul, într-un cadru auster.
Lucrarea video este o pledoarie pentru un discurs conceptual despre artă, în care informația vizuală se reduce la verbalizarea ei. Filmul se focalizează pe imaginea de prim-plan, frontală, imobilă a celor doi artiști, iar pronunțarea cuvântului Artă apare ca un gest firesc al respirației care se materializează prin bulele de aer.
Ideea de prezență prin imagine se situează într-un plan secund în raport cu sunetul. Prin lucrarea video Artă, 2META mărturisește conștientizarea prezenței frecvente a sunetului ca formă de artă, după cum observa și Ella Delany în articolul „The Power of Sound as an Art Form” (International Arts, New York Times, 3oct 2013): „Sunetul și conceptualizarea lui a căpătat o amploare dramatică după anii 2000”.
Într-o altă cheie de citire, lucrarea video se prezintă asemenea unei narațiuni ironice despre ceea ce poate fi Arta prin recursul la stereotipii, la filmarea statică, cadrele fixe și postura imobilă.

Raluca Băloiu
curator