RALUCA BALOIU
    Discurs despre autoreprezentare

text de Raluca Băloiu


Why not Narcissus este o lucrare despre autoreprezentare, despre confluența dintre realitate și ficțiune. Structurată în două părți – video și print - lucrarea prezintă în oglindă câte un membru al grupului 2META – Romelo Pervolovici și Maria Manolescu. Printul, dar și filmul, la o primă viziualizare - parafrazează genul de reprezentare preluat din epoca Renașterii sau a Barocului. Prin autoportretizarea clasică, autorul se prezenta publicului: „Dacă imaginea operează ca reflecție a unei realități, aceasta are o funcție mimetică, tradițională” (Jean Baudrillard). De cele mai multe ori maniera de ilustrare clasică era încărcată cu un surplus ideatic, iar portretele deveneau pretexte pentru ilustrarea unor idealuri de frumusețe. Imaginea video și printată din Why not Narcissus nu are o funcție estetizantă, doar una de obiectivare a realității și de punere în discuție a unor discursuri despre public și privat. Dacă ar fi să-l parafrazăm pe Jean Baudrillard „ideea unui sine privat devine imposibilă într-un mediu tehnologic”. Arthur Kroker remarca încă din anii ‘80 faptul că imaginile fictive din TV, film și advertising domină în totalitate realitatea. Sub efectul internetului și al rețelelor sociale noțiunea de public și privat a cunoscut transformări mult mai profunde în anii ‘90.