Subvegherea


  Lucrarea este o proiecție interactivă care aparține seriei Ochi decorporalizați, în care strategiile vizuale sunt centrate pe privitor.  
  Sute de ochi închiși sunt proiectați pe un touchscreen, iar privitorul îi poate activa printr-un simplu gest; se vor deschide, unul câte unul, în funcție de mișcarea sa. În momentul în care se oprește mișcarea, ochii se închid rând pe rând.
  Ca mediator între privitor și subiect, între a privi și a fi privit, între observator și a fi observat, imaginea ochilor este considerată mai curând ca tipar vizual, un instrument pentru gândire și comunicare vizuală.
  Privitorul joacă un rol activ în producerea imaginilor și, prin urmare, ochii care se deschid devin o imagine a privirii sale active, subliniind individualitatea, subiectul, sousveillance (subvegherea). Dacă prin surveillance (supraveghere) înțelegem arta de „a supraveghea activitățile persoanelor sau grupurilor dintr-o poziție superioară de autoritate”, sousveillance (subvegherea) nu mai transformă individul într-o țintă, o victimă, o persoană care este supravegheată; privitorul și utilizatorul sunt cei care creează, selectează, activează imaginile.
  Ambientul imediat poate deveni un spațiu personal, un mediu virtual interactiv. Ca metaforă a strategiilor vizuale și a instrumentelor de comunicare vizuală, a ceea ce vedem și a ceea ce nu vedem, ochiul nostru fizic, sensibil la un interval foarte îngust de frecvențe de radiații luminoase, poate fi mai degrabă considerat drept instrument de gândire.
  „Nu putem pretinde că putem vedea fără ochi, dar nici nu putem afirma că ochiul vede.” (Fichte)

  2META, București, 2009­­­