PROIECTE


1. Despre 2META


2. Praguri Vizuale


3. Comentarii epidermice, iconografie META


4. Forma unică a multiplului


5. Meta Stars


6. Retro-Realism, Metarealia


7. Metaficțiuni vizuale și istorie recentă


8. Între citat vizual și artă contextuală, atitudine META


9. Discursul vizual ca interfață


10. The Biennial


11. auto - reflexivități, reflecții, oglinzi


12. Meta –  discursuri, voci suprapuse


13. Acvatic, fluid, imagini  lichide


14. Imagini și imagini în mișcare


15. Strategii spontane


16. Salutări, dragă prietene


17. Design biofilic


18. Proiecte interactive


19. O ficțiune vizuală